Hepatitis c

Hepatitis c

Khinjeer ka Gost Khane aur Hepatitis mein intehai Gahra ta aluq samne aagaya Islam me khinjeer ka gost haram qarar diya gaya hai aur ab bartanvi Since dano ne is ke muta alliq aisa khatarnak inkeshaf kar diya hai ki hum musalman us pabandi par khuda ka shukr ada kareinge mail online ke report ke…